Загрузка данных...
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Регистрация
Загрузка данных...
Профиль физического лица
Астық қолхаттарының ақпараттық жүйесін пайдалану құқығы туралы ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ 1. Келісімнің мәні Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – Келісім) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес астық қолхаттарын тіркеушісі болып айқындалған, жарғылық капиталына мемлекеттің 100% қатысуымен «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Оператор) мен Астық қолхаттарының ақпараттық жүйесінің Пайдаланушысы (бұдан әрі – Пайдаланушы) арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеу үшін арналған. Астық қолхаттарының ақпараттық жүйесінде тіркелген (бұдан әрі - Портал) және Порталдың және/немесе Оператордың қызметтерін пайдаланатын, кез келген жеке немесе заңды тұлға Порталдың пайдаланушысы болып табылады. Осы Келісім жариялы оферта болып табылады. Порталдың мәліметтеріне және оның компоненттеріне қол жеткізуді ала отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің барлық талаптарына қосылған және қабылдап алған болып саналады. 2. Жалпы ережелер 2.1. Портал Оператордың ақпараттық және интерактивтік қызметтерін, атап айтқанда Астық қолхаттарының ақпараттық жүйесіне орай қызметтерін алу үшін қол жеткізудің бірыңғай нүктесі болып табылады. 2.2. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын қабылдап алу және ұстану кезінде, оның Порталда тіркелу мен пайдалануы жүзеге асырылады. Пайдаланушы осы Порталға кіріп шығу мен оның сервистерін пайдалана отырып, осы Келісімнің талаптары мен ережелерімен келіседі. Порталда тіркелу тегін және өз еркімен болып табылады. 2.3. Егер Порталға қол жеткізу Қазақстан Республикасының шекарасынан тыс жүзеге асырылса, сондай-ақ Порталдың ашылуына әкелетін, сілтеме бойынша қол жеткізу жүзеге асырылса, онда да Келісімнің талаптары қолданылады. Порталды әкімшілік ету Оператормен, соның ішінде Порталда ақпаратты орналастыру мен алмасуын жүзеге асыруға уәкілетті Оператормен іске асырылады. 2.4. Оператор осы Келісімді қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгерте алады. 2.5. Пайдаланушы енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда, ол Портал мен оның мәліметтеріне қол жеткізуді қабылдап алмауға және материалдар мен Порталдың сервистерін және оның компоненттерін пайдалануын тоқтатуға міндетті. 2.6. Пайдаланушы осы Келісімге қол қоя отырып, оның жеке деректерін және Пайдаланушымен Порталда ұсынылған өзге ақпаратын жинау, өңдеу, сақтау, түсіріп алу мен пайдалану үшін жазбаша келісімін береді. 3. Тараптардың құқықтары және міндеттері 3.1. Оператор: 3.1.1. қажеттілік кезінде Пайдаланушымен енгізілген деректердің растығын, соның ішінде мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарға жолығу арқылы тексеруге; 3.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Пайдаланушыны тіркеуден, Пайдаланушыны есепке алу жазбасын алып тастауға немесе блок қоюға бас тартуға; 3.1.3. Ақпараттық сипаттағы SMS – мәлімдемелер және PUSH – хабарламалар пішіміндегі хабарламаларын Пайдаланушыға жөнелтуге құқылы. 3.2. Пайдаланушы Порталды пайдалану бөлігінде, Оператордан консультациялық және тәжірибелік көмек алуға құқылы. 3.3. Оператор: 3.3.1. Порталдың және оның компоненттерін жұмыс жасауын қамтамасыз етуге; 3.3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған жағдайларын қоспағанда, деректермен алмасу үдерісіне орай емес, оған Пайдаланушының қол жеткізу үшін сеніп тапсырылған құпиясөзін, бөгде адамдардан құпия түрінде сақтауға міндетті. 3.4. Пайдаланушы: 3.4.1. Порталдың және оның компоненттерінің қызметтерін алу үшін: 1) ЖСН (жеке тұлғалар үшін) немесе БСН (заңды тұлғалар үшін) бар болуы; 2) Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығымен берілген, қолданыстағы электрондық цифрлық қол таңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) тіркелуге дейін бар болуы; 3) тіркелу рәсімін өтуі. 3.4.2. Порталдағы тіркелу нысанында ұсынылған тармақтар бойынша немесе оның компоненттерін пайдалану кезінде, нақты және толық ақпаратты Операторға ұсынуға. 3.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын бұзу сияқты қарастырылатын, сондай-ақ зияткерлік меншік, авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласында әрекеттерін, сондай-ақ Порталдың сервистері, оның компоненттері де қалыпты жұмыс жасауы бұзылуына әкелетін немесе әкелуі мүмкін кез келген әрекеттерін жасамауға. 3.4.4. Пайдаланушының Порталдағы және оның компоненттерінде түсініктері мен өзге жазбаларының, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және мораль мен құлықтылықтың жалпы қабылдап алынған нормаларына қарама-қайшылықтарын болдырмауға. 3.4.5. Порталмен жұмыс жасау кезінде өзін басқа тұлға үшін бермеуге, вирустар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын материалдарын қолданбауға, өзінің ЭЦҚ пайдалануға. 3.4.6. Порталды және Порталдан алынған ақпаратты лаңкестік, экстремизм, ұлтаралық алауыздықты қоздыру және өзге Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салынатын мақсатында пайдаланбауға міндетті. 4. Тараптардың жауапкершілігі 4.1. Келісім тараптарының барлығына немесе біреуіне зиян келтірілуіне әкелетін, осы Келісімнің талаптары бұзылған жағдайда, кінәлі тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді. 4.2. Оператордан тәуелді болмайтын себептер бойынша немесе Порталға және оның компоненттеріне қызмет көрсету бойынша жоспарлы немесе жоспарлы емес іс-шараларын өткізу кезінде пайда болған, Порталдың және оның компоненттерінің жұмыс жасауында техникалық уақытша ақаулар және үзілістер үшін Оператор жауапкершілікте болмайды. 4.3. Байланыс желісі жұмыс жасауында уақытша ақаулар және үзілістер, өзге ұқсас ақаулар үшін, сондай-ақ Пайдаланушының Порталға және оның компоненттеріне қол жеткізуін жүзеге асыратын компьютердің, байланыстың мобильді құрылғысы бұзылуы үшін Оператор жауапкершілікте болмайды. 4.4. Оператор Порталды және оның компоненттерін басқа Пайдаланушылардың және кез келген басқа қатысушылардың іс-қимылдары үшін Пайдаланушы жауапкершілікте болмайды. 4.5. Оператор: 1) Пайдаланушылардың Порталды, және оның компоненттерін пайдалану немесе мүмкіндігі жоқ пайдалану; 2) Оператордың Келісімнің талаптарын өзгерту салдарынан пайда болатын, жоғалған пайданы, деректерді пайдаланудан, жоғалтудан зиянын немесе қандай да бір материалдық емес жоғалтуын, бедел зиянын және өзге зиянын қоса алғанда, кез келген тікелей, жанама зиянға жауапкершілікте болмайды. 4.6. Пайдаланушы Порталда және оның компоненттерінде тіркелу кезінде ұсынылған деректердің растығына, сондай-ақ Порталды пайдалану үдерісінде деректердің уақтылы жаңартылуы мен түзетілуіне толық жауапкершілікте болады. 4.7. Пайдаланушы өзі туралы күмәнді мәліметтерін ұсыну нәтижесінен пайда болатын, сондай-ақ Порталда және оның компоненттерінде тіркелуіне, және оның компоненттерін пайдалануға орай, меншікті деректерін үшінші тұлғаларға бергені үшін, өзіне барлық тәуекелдері мен мүмкін болатын зиянын қабылдап алады. 5. Порталдың құқықтары және міндеттері 5.1. Портал Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған жағдайларын қоспағанда, Пайдаланушы туралы жеке ақпаратты таратпауға міндеттенеді. 5.2. Портал және/немесе Оператор басқа келісіммен реттелетін, ақылы негізінде қосымша қызметтерін Пайдаланушыға көрсету құқығын өзіне қалдырады.
В числе символов пароля обязательно должны присутствовать цифры, буквы в верхнем, нижнем регистрах и специальные символы (%,$,@,&,*,#,^ и т.п.)
Администрация веб-сайта требует реальности всех вводимых Вами электронных адресов, поскольку в течение 5 минут на указанный Вами E-mail будет выслано электронное сообщение с инструкцией по активации Вашего аккаунта.
Generated in 30ms